Scrisori

Aura CHRISTI

Aura Christi

Domnule Ministru Ion Antonescu,
Dragă Domnule Ion Antonescu,
Iubite Mareșal, dragul meu prieten,

Vă urmăresc de nu puțini ani și recunosc că de fiecare dată redescopăr în tot ce sunteți, în tot ce faceți, în oamenii din preajma Dvs, în toate lucrurile, faptele pe care Vă lăsați inconfundabila amprentă, un Om, un mare Om.
Un om iubit, care a făcut foarte mult bine celorlalți, un om iubit nu numai de artiști, o personalitate, care dăruiește neostenit căldură, lumină, iubire indiferent ce primește în schimb și își păstrează intactă forța de a rămâne el însuși. E o forță aceasta și Dvs. – un credincios puternic – știți acest adevăr. Oare din această forță să vină iubirea de durată față de Țara Sfântă, unde ați dus atâția și atâția oameni, pelerini, pe care i-ați cucerit, i-ați vrăjit prin farmecul ființei, prin cunoștințele vaste, caracteristice unui enciclopedist volubil și plin de farmec? Căci așa V-am spus zilele trecute – și, cu acordul dvs., această formulă gnomică o voi face publică – în timp ce continuam în cap dialogul cu Dvs. început la hotelul Marshal Garden și continuat, apoi revenit insistent, frumos… Mă întreb: ce-i face, oare, pe oamenii ca Dvs. – care sunt puțini, din ce în ce mai puțini în lumea de astăzi! – să nu se schimbe, să rămână aceeași în adâncuri: de bronz adică?! Ce-i face să-și țină inima trează, veghetoare, aptă mereu de a dărui căldură, iubire, lumină? Ce?! Primul reflex e să spun educația, Sorbona celor șapte ani de-acasă, anturajul etc. Da.
Înainte de toate, însă, cred că e Cerul.
Sunteți un Om ales și iubit de Dumnezeu. Și acesta e lucrul cel mai important, de fapt. Purtați numele prorocului tuturor prorocilor – Ioan Botezătorul – care l-a identificat pe Iisus și l-a botezat. Țineți minte ce i-a spus Ioan lui Iisus? „Nu sunt vrednic, ca plecându-mă, să-I dezleg cureaua încălţămintei”! O lecție de smerenie și iubire. O lecție de înfrângere a mândriei și de identificare a celui Superior, a Mielului. Dar, oare, numai atât?

Binecuvântat să fiți Dvs.!
Binecuvântat să fie tot ce faceți, tot ce atingeți, toți oamenii în care sădiți lumină, credință, iubire! Să rămâneți la fel de frumos, elegant, drept între îngeri și demoni. Să răspândiți aceeași lumină pretutindeni, același farmec cuceritor, erudit, același farmec extrem de cald, viu, redescoperit în Dvs. de subsemnata ori de cât ori suntem aduși față în față! Și ce este Viul dacă nu condiția obligatorie pentru a purta un dialog cu Dumnezeu?

Aura Christi
7 ianuarie 2017