Scrisori

Ambasador Gheorghe DINICĂ

Ambasador Gheorghe Dinică

Stimate Domnule Ion Antonescu,
Distinse Mareshal,

Proaspăt revenit din fabuloasa deplasare în ţinuturile sacre ale Orientului, doresc şi pe această cale să vă exprim profunda gratitudine pentru prilejul oferit, prin amabilitatea domniei voastre, de a cunoaşte, la faţa locului, vestigiile legate de apariţia creştinismului pe planeta noastră.
Cunoştinţele despre locurile vizitate ar fi fost cu siguranţă incomplete, dacă nu ar fi fost întregite de explicaţiile de o extraordinară valoare documentară, oferite de către dumneavoastră personal, dovedind astfel nouă tuturor participanţilor la excursie, că avem de a face cu un profund cunoscător al spiritualităţii Orientului şi nu numai.
Pentru toate acestea, primiţi, vă rog cele mai calde mulţumiri, precum şi urarea sinceră de a continua în misiunea nobilă şi generoasă de a-i ajuta pe români să descopere tainele credinţei în Dumnezeu.

Cu aleasă consideraţie,

Ambasador Gheorghe Dinică