Scrisori

Academician Răzvan THEODORESCU

RĂZVAN THEODORESCU
Profesor Universitar Membru al Academiei Române

Domnului
ION ANTONESCU
Preşedinte „Marshal Turism

Iubite domnule Antonescu,

Sunt dintre cei care au călătorit de mai multe ori la Locurile Sfinte din Orient, înarmat fiind cu nu puţine cunoştinte despre antica civilizaţie a Palestinei, despre spiritualitatea cea veche a mozaismului, a creştinismului şi a Islamului deopotrivă. Cred, fără orgoliu, că mai sunt şi unul dintre acei români care s-au aplecat cu atenţie asupra trecutului şi a monumentelor Iudeii, Samariei sau Galileii, ale Ierusalimului, Bethleemului, Taborului.
Vizita pe care am facut-o în Israel în compania Domniei Voastre şi a unor alese personalităţi culturale româneşti în această ultimă iarnă a mileniului, mi-a dezvăluit un fapt neaşteptat: acela că Domnia Voastră, conducător al unei excelente societăţi de turism de reputaţie naţională şi internaţională sunteţi un profund cunoscător al spiritualităţilor tradiţionale, al textelor biblice, al celor mai venerabile locuri de cult ale lumii noastre. Un cunoscător atât de bun încât eu însumi am aflat lucruri noi despre civilizaţii pe care le credeam fără taine pentru mine. Pentru aceasta şi pentru tot ceea ce făptuiţi în sfera culturala prin deschideri de noi orizonturi geografice compatrioţilor noştri, pentru nobleţea şi generozitatea demersului Domniei Voastre în sfera publică, pentru lecţiile admirabile despre o lume de istorie şi de poveste sacră, vă sunt recunoscător şi vă îmbrăţisez.

Răzvan Theodorescu.